Få orden på økonomien etter et samlivsbrudd

Få orden på økonomien etter et samlivsbrudd

For mange er et samlivsbrudd en svært dramatisk opplevelse. En ny hverdag er realiteten og det hører ikke sjeldenheten til at en, eller begge, går inn i tøffe økonomiske tider. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hva man kan gjøre for å sikre at situasjonen ikke utvikler seg i negativ retning, da det nemlig ikke er så mye som skal til, før livet på ny kan blomstre.

Bli enige om hvordan verdiene skal fordeles

De fleste par har opp gjennom årene knyttet sterke bånd til materielle ting som: hytte, båt, hus og bil, så når paret en dag finner ut at de skal skille lag, kan det oppstå uenighet om hvem skal overta hva. Hvem får bilen? Hvem skal ha huset? eller hytta, som helt, eller delvis ble kjøpt med midler fra storgevinsten hos https://www.no-account-casino.com/no/? Det er mange eiendeler som man i felleskap har opparbeidet seg og mange banker har erfaring med å gi råd til par som går fra hverandre og i de fleste tilfellene er de flinke til å komme opp med gode løsninger. Med litt velvilje, og noen gode råd, er det ofte ikke nødvendig med dyr advokathjelp for å komme til en enighet.

Den nye hverdagen kan være svært brutal da utgifter som tidligere fordelte seg på to nå skal nå betjenes av en. En grundig gjennomgang kan derfor være av største nødvendighet for å få endene til å møtes. Man bør blant annet se på ting som: pensjon, forsikringer og alle andre økonomiske avtaler.

Ofte er begge parter dekket av en forsikring, men denne vil kanskje ikke oppdatere seg økonomisk i tilfeller med samlivsbrudd. Faren med dette er at man kan risikere å betale for noe det ikke er behov for, altså noe man bør rette opp i så fort som mulig.

Et budsjett kan være nyttig

Det å sette opp et budsjett kan være noe av det lureste man gjør like etter et samlivsbrudd. Dette vil gi en god oversikt over hvilke utgifter og inntekter du har og er et godt utgangspunkt for å få god kontroll over økonomien. Overgangen fra felles økonomi til en enkel økonomi kan være kaotisk, så her vil et riktig budsjett gi deg svar på om du klarer å håndtere de kostnadene som finnes og når du må prioritere annerledes.

Dette vil for mange fungere som en vekker ettersom man tidlig vil legge til rette for å unngå en økonomisk smell. Banker kan være behjelpelige dersom det viser seg at økonomien ikke vil være bærekraftig over tid. Blant annet kan de tilby gunstige refinansieringsplaner dersom gjeldsforpliktelsene, som i parforholdet viste seg å være overkommelige, plutselig gjør hverdagen vanskelig.

Livet må gå videre

Selv om et samlivsbrudd kan få en til å se mørkt på tilværelsen, både i forhold til økonomien og til kjærlighetslivet, vil tiden som regel lege alle sår. Livet må gå videre og dersom man ikke klarer å komme på rett kjøl på egen hånd, bør man ikke være redd for å be om hjelp fra profesjonelle.

Ofte vil en telefon til banken være nok til at man får sett ting fra et annet perspektiv og med det ser lysere på fremtiden. Små ting som det å sette opp et budsjett og skifte til en billigere forsikring vil ofte være en svært god start.