Hvor mye gjeld kan jeg ha?

Nordmenn har aldri hatt mer gjeld enn de har i dag, dette grunnet en lav rente og årlige lønnsøkninger. Dette er en utvikling som både staten og bankene følger kontinuerlig. Blant annet derfor så har staten beordret bankene om å stramme inn på boliglånene. De siste 2 årene har veien til egen bolig blitt betydelig lengerer enn den var en gang før.  Nå må du sitte med minimum 15% egenkapital for å få boliglån, som med dagens boligpriser tilsvarer at man må ha 300000,- kr i snitt bare å komme seg inn på markedet.

Heldigvis så har boligfesten gitt avkastning til de som er litt eldre som igjen har videreført pengene til sine barn. Dette gjør at veldig mange unge mennesker har fått innvilget svært høye lån. Langt over det som er anbefalt. Men er det egentlig lurt å låne til over pipa? Nei, nå er renten veldig lav og den kan faktisk droppe ytterligere.  Men på sikt så vil den stige, vi snakket med en analytiker i en av norges største banker som sa at renten på sikt er spådd til 4%-.5%  over de neste 4 årene.  Det betyr at dette er en renteøkning din økonomi bør klare å bære uten negative bivirkninger.

Hvor mye bør jeg ha i gjeld?
En god tommelfingerregel er å ikke låne mer enn 2,5 ganger hustandens inntekt. Det vil si at dersom din husstand har en inntekt på 700000,- til sammen så bør ikke din boliggjeld overstige 2,1 millioner. Et lite unntak kan være studiegjeld da dette er en helt egen form for gjeld. Men den bør taes inn i regnestykket.

Dersom du har forbruksgjeld så kan du ikke bruke dette eksempelet, da dette er svært dyr gjeld som du overhodet ikke bør ha. Og hvis du har kredittkortgjeld er det andre regler som spiller inn fordi rentene der er som regel enda høyere. Se denne linken.

Hvor mye sier banken at jeg bør ha i gjeld?
Bankene har en simulator som de bruker når du søker om boliglån, den stresstester i i prinsippet økonomien din. De ser på hele totalbildet, blant annet hvordan du vil tåle en renteøkning og andre utgifter.

Husk at hvis banken anbefaler deg å ikke låne penger så bør du høre på dem. De har ofte sine grunner til nettopp dette.

Leave a Reply