Skilsmisse og gjeld

Det er en utbredt misforståelse at ekteskapets såkalte formuesfellesskap betyr at man hefter for hverandres gjeld hvis kreditorene banker på. Det er bare hvis man sammen har stiftet gjeld og begge skrevet under at både mannen og kvinnen hefter.

Ektefellens gjeld får til gjengjeld en stor betydning hvis kjærligheten ender i skilsmisse. Da skal det nemlig skje et såkalt ektefelleskifte, hvor alle aktiva og passiver gjøres opp og deles, og f.eks. kvinnen kan ende med å skulle gi mer til eksmannen sin, enn han skal gi til henne.

Les her hvilke forholdsregler du kan ta, slik at du ikke ender i en lignende situasjon.

Oppgjøret er skjevt.

Et eksempel:

Ane og Jakob skal skilles, og i ekteskapet deres har de hatt formuefellesskap og sammen kjøpt hus, bil og sommerhus. Jakob har imidlertid også en gammel studiegjeld fra tidligere. Prinsippet om likedeling betyr at Anne og Jakob skal lage hvert sitt oppgjøret, hvor hver persons passiva trekkes fra aktiva, og deretter skal halvparten av overskuddet gis til den andre.

La oss konkret si at hver person har 500.000 kr. i aktiva, når alle verdier er gjort opp. Anne har ingen gjeld og skal derfor avlevere 250.000 kr. til Jakob. Studiegjelden hans på 200.000 kr. skal derimot trekkes fra aktivaen hans, før han gir halvparten til Anne – dvs. han skal gi 150.000 kr. til Anne. Dermed kan Jakob gå ut av ekteskapet med 600.000 kr., når boet er gjort opp, mens Anne bare får 400.000 kr., selv om hun ikke har vært med på å opprette studiegjelden. Jakob hefter imidlertid fremdeles alene for studiegjelden sin.

Opprett en ektepakt

Selv om det først er i en skilsmisse at problemet med gjelden oppstår kan du faktisk ta forholdsregler langt tidligere for å unngå en lignende situasjon.

Selv om det kan virke svært uromantisk, er det allerede før bryllupet at man skal ta opp emnet skilsmisse og økonomi. Konkret kan man i fellesskap opprette en ektepakt hvor man f.eks. gjør kvinnens eksisterende formue eller en bestemt andel av friverdien i huset til særeie for henne hvis mannen går inn i ekteskapet med en tidligere gjeld. Ved en skilsmisse blir kvinnens særeie som angitt i ektepakten nemlig holdt ute av regnestykket, og så vil mannens eventuelle gjeld ikke gi en økonomisk skjevhet for kvinnen.